Copper (Ⅰ) Chloride > 동 화합물

본문 바로가기

Copper compound

- Products

첨부파일

본문

For more information on this product, Please email ( lsj030911@naver.com ) and we'll be in touch
Copper (Ⅰ) Chloride
CÔNG THỨC CuCl    CAS NO. 7758-89-6
NGOẠI QUAN Bột trắng hoặc trắng nhạt
SỬ DỤNG - Sử dụng trong ngành thuốc nhuộm để sản xuất thuốc nhuộm phthalocyanime
- Xúc tác trong ngành tổng hợp hữu cơ
ƯU ĐIỂM - Hàm lượng tạp chất nhỏ
- Độ hoạt động cao và hiệu quả xúc tác tốt hơn
ĐÓNG GÓI 25KGS NET IN P.P BAG


SPECIFICATION
Item Unit Spec
Purity % Min 98.0
Cu2+ % Max 0.5
Fe ppm Max 0.02
Pb ppm Max 0.01