Sodium Copper Cyanide > 동 화합물

본문 바로가기

Copper compound

- Products

첨부파일

본문

For more information on this product, Please email ( lsj030911@naver.com ) and we'll be in touch
Sodium Copper Cyanide
CÔNG THỨC Na2Cu(CN)3∙3H2O    CAS NO. 14264-31-4
NGOẠI QUAN Bột trắng
SỬ DỤNG - Mạ đồng tốc độ cao
- Mạ lót
- Mạ đồng để trang trí
ƯU ĐIỂM - Ổn định khi mạ kiềm và dễ sử dụng hơn do tan được trong nước
- Khả năng kết dính với kim loại cơ sở ưu việt
- Nồng độ cao với lượng tạp chất không tan nhỏ
- Nồng độ kim loại nặng thấp, đáp ứng các điều kiện mạ tối ưu
ĐÓNG GÓI 15KGS NET IN TIN CAN / 50KGS NET IN TIN DRUM


SPECIFICATION
Item Unit Spec
Cu % Min 24.5
Pb % Max 0.0005
Cd % Max 0.0001
Zn % Max 0.001