Muối đồng > 동 화합물

본문 바로가기

Hợp chất đồng

- Sản phẩm

첨부파일

본문

For more information on this product, Please email ( lsj030911@naver.com ) and we'll be in touch
Muối đồng
NGOẠI QUAN Bột trắng
SỬ DỤNG - Mạ điện phân
- Mạ đồng để trang trí
- Mạ đồng
ƯU ĐIỂM - Ổn định sau khi mạ do mật động dòng điện đồng nhất
- Độ bóng ưu việt với các màu đồng khác nhau
- Tỷ lệ cấu thành trong hỗn hợp đồng nhất
- Nhiều mục đích sử dụng, để trang trí và mạ điện phân
ĐÓNG GÓI 15KGS NET IN TIN CAN / 50KGS NET IN TIN DRUM


SPECIFICATION
Item Unit Spec
Cu % Min 29.0
Zn % Min 15.0
Total CN % Min 50.0
Additive % Min 5.0