Đồng (Ⅱ) Sunfat Pentahydrate (Loại Siêu Tinh khiết) > 동 화합물

본문 바로가기

Hợp chất đồng

- Sản phẩm

첨부파일

본문

For more information on this product, Please email ( lsj030911@naver.com ) and we'll be in touch
Đồng (Ⅱ) Sunfat Pentahydrate (Loại Siêu Tinh khiết)
CÔNG THỨC CuSO4∙5H2O    CAS NO. 7758-99-8
NGOẠI QUAN Tinh thể xanh dương hoặc xanh biếc
SỬ DỤNG - Mạ điện, mạ hóa học
- Vật liệu điện tử
- Thuốc thử hóa học
- Chất tẩy sợi dệt
- Chất diệt nấm trong nước
- Thuốc trừ sâu trong nông nghiệp
- Thuốc nhuộm và chất nhuộm
ƯU ĐIỂM - Tan trong nước, a-xít, NH3
- Lâu phai trong không khí
ĐÓNG GÓI 20KGS NET IN P.P BAG / 250KG NET IN PE DRUM


SPECIFICATION
Item Unit Spec
Purity % Min 99.9
Cu ppm Max 1
Ag/Al ppm Max 1
Ca/Cd ppm Max 1
Co/Cr ppm Max 1
Fe/Mg ppm Max 1
Mn/Ni ppm Max 1
Pb/Zn ppm Max 1
Ti/As ppm Max 1
Sn/Sb ppm Max 1