Đồng (Ⅱ) Pyrophosphate > 동 화합물

본문 바로가기

Hợp chất đồng

- Sản phẩm

첨부파일

본문

For more information on this product, Please email ( lsj030911@naver.com ) and we'll be in touch
Đồng (Ⅱ) Pyrophosphate
CÔNG THỨC Cu2P2O7∙4H2O    CAS NO. 10102-90-6
NGOẠI QUAN Bột xanh da trời
SỬ DỤNG - Mạ phông nền
- Chống xi măng hóa
- Mạ qua lỗ
ƯU ĐIỂM - Ít tạp chất hơn
- Được sử dụng để thay thế cho mạ xyanua do chi hí xử lý nước nhiễm bẩn được giảm thiểu
- Dải dòng điện rộng và độ bóng ưu việt
- Khả năng mạ và độ phẳng ưu việt
ĐÓNG GÓI 30KGS NET IN TIN DRUM


SPECIFICATION
Item Unit Spec
Cu % Min 34
Fe % Max 0.003
Pb % Max 0.004
SO4 % Max 0.01