Thiếc (II) Clorua > 주석 화합물

본문 바로가기

Hợp chất thiếc

- Sản phẩm

첨부파일

본문

For more information on this product, Please email ( lsj030911@naver.com ) and we'll be in touch
Thiếc (II) Clorua
CÔNG THỨC SnCl2∙2H2O    CAS NO. 10025-69-1
NGOẠI QUAN Tinh thể trắng
SỬ DỤNG - Mạ thiếc
- Chất in bóc màu
- Chất xúc tác cho tổng hợp hữu cơ
ƯU ĐIỂM - Hàm lượng a-xít hydrochloric tự do thấp
- Hiệu quả lên màu ưu việt
- Độ bóng ưu việt sau khi mạ thiếc, và dải mật độ dòng điện rộng
ĐÓNG GÓI 20KGS NET IN BOX


SPECIFICATION
Item Unit Spec
Purity % Min 98.0
Sn % Min 52.0
Fe % Max 0.001
Ni % Max 0.001
Pb % Max 0.01
Cd % Max 0.0003