Niken Sunfat Hexahydrate > 니켈 화합물

본문 바로가기

Hợp chất Niken

- Sản phẩm

첨부파일

본문

For more information on this product, Please email ( lsj030911@naver.com ) and we'll be in touch
Niken Sunfat Hexahydrate
CÔNG THỨC NiSO4 . 6H2O    CAS NO. 7758-99-8
NGOẠI QUAN Tinh thể lập phương màu xanh
SỬ DỤNG - Mạ điện, pin niken-catmi
- Tổng hợp hữu cơ
- Chất xúc tác trong sản xuất sơn
- Nguyên liệu thô trong sản xuất muối niken để nhuộm màu kim loại và phụ gia thuốc nhuộm
ƯU ĐIỂM - Tan trong nước, tan nhẹ trong a-xít và amoni chứa nước
- Dung dịch nước của nó có tính a-xít
ĐÓNG GÓI 20KGS NET IN P.P BAG / ETC


SPECIFICATION
Item Unit Spec
Ni % Min 22.0
Ca % Max 0.001
Cu % Max 0.0002
Cd % Max 0.0002
Cr % Max 0.0005
Fe % Max 0.001
Mg % Max 0.001
Pb % Max 0.0005
Zn % Max 0.0001